Rehabilitační seminář pro odborné učitelky – Ergonomie v práci sestry

Dne 12. 6. 2019 se konal Rehabilitační seminář pro odborné učitelky na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace na téma „Ergonomie v práci sestry“.
Přednášející byla Mgr. Lucie Slámová, pracující na Klinice úrazové chirurgie – spinální jednotce rehabilitačního oddělení FNB Bohunice.
Odborného semináře se s velkým zájmem a nadšením zúčastnilo dvacet odborných učitelek.
Na začátku jsme se seznámily s vymezením základních pojmů souvisejících s rehabilitačním ošetřováním, prevencí a terapií imobilizačního syndromu. Velmi zajímavá byla práce s nastavením vlastního těla pro pochopení principu ergonomie práce a začal vlastní nácvik.
Nácvik efektivního využití ergonomie práce při manipulaci s pacientem, při polohování, mobilizaci pacienta na lůžku, vertikalizaci do sedu a stoje, při přesunech a nácvik efektivní asistence při chůzi pacienta s pomůckou.
Odborné učitelky se staly pacienty i osobou asistující. Byl to velmi přínosný seminář a určitě každá z nás využije tyto bohaté poznatky při výuce žáků nejen ve škole, ale i ve zdravotnických zařízeních při praktické výuce předmětu ošetřování nemocných.
Přednášející p. Mgr. Lucii Slámové, organizátorům p. Mgr. Martině Cahové a p. PhDr. Jiřině Svobodové patří velký dík za tuto odbornou akci.

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová