Český den proti rakovině – celonárodní veřejná sbírka

Dne 10. května 2023 se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“.

Tematickým zaměřením sbírky pro letošní rok byla prevence nádorového onemocnění průdušek a plic.

Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Nejčastější příčinou tohoto onemocnění je kouření – mnoha onemocněním a úmrtím by šlo předejít.

Kouření má vážný dopad na zdraví jedince a jím vyvolaná onemocnění, jsou i zbytečnou zátěží pro zdravotnické systémy.

Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského.

Pořadatelem je Liga proti rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia.

Do akce se zapojilo 10 dvojic žáků ze tříd oboru praktická sestra, zdravotnické lyceum

a sociální činnost.

Velké poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc.

Finanční částka vybraná našimi žáky činí 13 157 Kč.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová