Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Dne 23. května 2023 se žáci naší školy zúčastnili Krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž probíhala v Centru volného času v Pohořelicích za asistence Dopravní policie České republiky a zástupců BESIPU včetně organizátorů CVČ Pohořelice. Účastnili se jí žáci ze základních škol – mladší kategorie ze čtvrtých tříd, starší žáci z osmých a devátých tříd škol okresu Brno a Brno-venkov. Soutěž zahrnovala znalostní testy, jízdu zručnosti, bludiště a další disciplíny.

Jednou z dalších disciplín bylo i stanoviště „Poskytování první pomoci v dopravě“, které si vzali na starost naši žáci. Velmi dobře se zhostili pozic hodnotitelů, maskérů, a modelů. Na stanovišti první pomoci si soutěžící vylosovali modelovou situaci a vždy jeden soutěžící ošetřil jednoho zraněného. Hodnotila se bezpečnost zraněného, rychlost a správnost volání záchranné služby a poskytnutí laické první pomoci. Všichni mladí cyklisté byli výborně připraveni. V případě nejistoty soutěžících naše žákyně uměly děti vhodně navést ke správnému splnění úkolů a nezapomněly malé cyklisty i něco nového z první pomoci naučit.

Celý den jsme se nezastavili. Maskování zraněných a odborný výklad našich studentů byl všemi pozitivně hodnoceno.

Rádi budeme dále s BESIpem spolupracovat.

Zapsala: Mgr. Kristýna Kyseláková