Charitativní akce „Sbírkové dny Světlušky“

Ve dnech 6. – 10. září 2021 proběhl již devatenáctý ročník charitativní sbírky „Sbírkové dny Světlušky“, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu.

Zakoupením sbírkových předmětů se přispívá na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým.

Naše škola se do této akce zapojuje pravidelně již několik let. Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo sedm dvojic žáků z šesti tříd oboru praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost.

Žákům dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování, stejně jako všem, kteří zakoupením sbírkových předmětů finančně přispěli.

Vybraná finanční částka činí cca 5 783 Kč.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová