Poděkování vedení FN USA vyučujícím za pomoc při očkování proti Covid-19

Dne 10. 9. se v Úprkově dvoraně naší školy konala schůzka vyučujících, kteří se aktivně podíleli při pomoci s očkováním proti Covid-19 v očkovacích místech zřizovaných FN USA. Za FN USA se schůzky účastnil ředitel FN USA Ing. Vlastimil Vajdák a Mgr. Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Schůzky se účastnilo také vedení SZŠ Brno Jaselská v čele s ředitelkou školy PhDr. Zuzanou Číkovou, odborné vyučující, které aktivně očkovaly, a také všeobecní učitelé, kteří se podíleli na administrativě s očkováním spojené. Ing. Vajdák i Mgr. Zvěřinová vyjádřili své poděkování účastníkům a vyzdvihli jejich ochotu podílet se na očkování i v době své zasloužené dovolené v letních měsících a o víkendech. Po setkání následovaly informační schůzky pro žáky 3. a 4. ročníků oboru Praktická sestra, ve kterých jim byl představen stipendijní program fakultních nemocnic. Cílem stipendijního programu je zajistit fakultním nemocnicím odborný personál a zároveň finančně podporovat žáky již v průběhu jejich studia na střední škole. Za FN USA představila podmínky stipendijního programu Mgr. Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, za FNB Mgr. Erna Mičudová, zástupkyně zdravotnického náměstka pro NLZP. Všechny informace o stipendijním programu jsou také přístupné na webových stránkách naší školy a na webových stránkách FN USA i FNB. Zpracovala: Mgr. Helena Čermáková, vedoucí učitelka praktického vyučování