Charitativní akce „Srdíčkové dny“

V letošním školním roce se naše škola již popáté zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 25.–29. března 2019. Pořadatelem sbírky je Život dětem o.p.s. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Akce je organizována prodejem sbírkových předmětů např. barevných kolíčků s magnetem, magnetek se zvířátky. Výtěžek sbírky bude použit na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů pro vážně nemocné děti. Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 15 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, sociální činnost a zdravotnické lyceum. Předběžná finanční částka činí cca 9000,- Kč. Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem. Zapsala: Mgr. Dana Hauserová