Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

V úterý 2. 4. 2019 se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce, která se skládala ze tří částí: poslechových cvičení, orientace v cizojazyčném textu a ústního projevu. V tvrdé konkurenci žáků 1. až 3. ročníků nakonec zvítězil Maroš Kýška ze třídy 1S s celkovým počtem 72,5 bodu ze 78 možných. Na pěkném druhém místě se umístil Jiří Gardavský ze 2S se ziskem 70,5 bodu a třetí místo patřilo Veronice Tučníkové ze třídy 2L, která získala maximální počet bodů v ústní části soutěže a celkově dosáhla na 70 bodů. Její projev byl opravdu excelentní. Srdečně gratulujeme k umístění a výborným znalostem anglického jazyka a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži. Doufáme, že se s vámi potkáme i v dalším ročníku. Zapsali: Vyučující ANJ