Charitativní akce „Světluška“ 2018

V letošním školním roce proběhl již šestnáctý ročník charitativní sbírky „Sbírkové dny Světlušky“, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu. Zakoupením sbírkových předmětů se přispívá na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým. Naše škola se do této akce zapojuje pravidelně již několik let. Sbírka probíhala ve dnech 10. – 14. září 2018, do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo devět dvojic žáků ze sedmi tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Žákům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování, stejně jako všem, kteří zakoupením sbírkových předmětů finančně přispěli. Předběžná vybraná finanční částka činí cca 16 000,- Kč.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová