„Strážný anděl“

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s Tyflocentrem Brno, o.p.s – poskytovatelem služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji. V sobotu 22. září 2018 proběhl 14. ročník soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu. Nejen nevidomí soutěžící měli možnost si vyzkoušet své schopnosti se bezpečně orientovat v prostoru, který jim byl před závodem neznámý. Sedm našich žákyň ze třídy 4S – obor Sociální činnost a třídy 3B – obor Zdravotnický asistent poskytovali svěřeným soutěžícím asistenční servis po celou dobu akce a stali se tak „Strážným andělem“. Celá akce byla podporována panem Martinem Landou, starostou ÚMČ Brno – střed a proběhla jako součást Brněnských dnů pro Zdraví 2018.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová