Sokrates – Přednáška pro maturanty „Jak si vybrat a dostat se na VŠ“

Ve středu dne 10. 10. 2018 v 13.20 se ve Dvoraně Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace konala přednáška pro maturanty „Jak si vybrat a dostat se na VŠ“. Přednášejícím byl doc. RNDR. Marek Lampart, Ph.D. z agentury Sokrates. Tato agentura je akreditovanou institucí MŠMT a specializuje se na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na vysoké školy v rámci nultých ročníků, resp. Připravuje žáky na tzv. Národní srovnávací zkoušky (dále NSZ). Poskytuje také komplexní a dílčí on-line kurzy pro některé vysoké školy. Přednáška byla především zaměřena na témata jako, jak se připravit na NSZ, změny v NSZ, přijímací zkoušky na všechny vysoké školy, praktické informace, jak vyplňovat přihlášku, jak si vybrat VŠ, jak napsat odvolání aj. Žáci se také dozvěděli, kolik je vysokých škol, jaký je rozdíl mezi národními srovnávacími zkouškami, obecnými studijními předpoklady a oborovými testy. Součástí přednášky byly i informační materiály vztahující se k tématu, které žáci obdrželi zdarma. Přednáška trvala celkem 45 min. a podle ohlasů žáků byla cenným přínosem pro jejich informovanost v nastavených podmínkách přijímacího řízení na VŠ. Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková