Den kariérového poradenství

Workshop Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace pro žáky 4. ročníku oboru Zdravotnické lyceum

Dne 22. 10. 2018 se žáci 4. ročníků denního oboru Zdravotnické lyceum, zúčastnili prezentace Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace. Zahájení bylo v 10 hod. na pracovišti Merhautova. Úvodní slovo měla ředitelka školy PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. Žáci byli přivítáni na půdě školy a mimo jiné se také dozvěděli podmínky přijímacího řízení na tuto školu. Poté byli žáci rozděleni do tří skupin. Každou skupinu měli na starosti dva žáci VOŠ, oborů Diplomovaný dentální hygienik, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný nutriční terapeut. Prostřednictvím jejich komentovaného doprovodu měli žáci možnost shlédnout pracoviště a laboratoře oborů. Prohlídka byla o to zajímavější, že žáci při procházení laboratoří mohli vidět žáky přímo při práci. Prohlídka jedné laboratoře trvala cca 15 minut. Poté byli žáci převedeni na pracoviště Lipová, které se zaměřuje na vzdělávání žáků oborů Diplomovaný zdravotní laborant a Diplomovaný farmaceutický asistent. Žáci se seznámili s obory tohoto pracoviště prostřednictvím prezentací, které si pro ně připravili žáci školy. V rámci tohoto měli žáci také možnost navštívit laboratoře školy. Žákům se akce velmi líbila. Oceňovali zejména to, že se zorientovali v nabízených oborech, udělali si poměrně jasnou představu o náplni studia a práci představovaných oborech. Líbil se jim také velmi hezký přístup žáků a pedagogů školy.

Z výběru konkrétních ohlasů: „Nejvíce mě zaujal obor Dentální hygiena. Vidět školu, odborné učebny, bylo lepší než, o tom číst na diskusních fórech.“ „Myslím, že tato akce byla velmi přínosná. Vím něco více oboru zubní technik, dentální hygiena a nutriční terapeut.“ „Zjistili jsme nové informace, které nám mohou ulehčit rozhodování, kam po maturitě.“ „Tuto exkurzi bych doporučila i pro další obory.“ „Pedagogové i studenti školy byli velmi příjemní a perfektně připravení.“ Poděkování za bezchybný průběh akce patří: PhDr. Zuzaně Číkové, ředitelce Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace. PhDr. Marcele Křivákové, Ph.D., ředitelce Střední a vyšší zdravotnické školy Brno, Merhautova, příspěvkové organizace. Zaměstnancům Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace. Pedagogickému doprovodu SZŠ Brno, Jaselská, p. o., Mgr. Zuzaně Horynové a Mgr. Janiczkové. Mgr. Winklerové, vyučující ČJL, SZŠ Brno, Jaselská, p.o. za zajištění zpětné vazby. Studentům VOŠ Brno, Merhautova, p.o. Žákům 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum SZŠ Brno, Jaselská, p.o. Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková