Dar lásky

Od listopadu do poloviny prosince 2021 probíhala na naší škole akce pořádaná školním parlamentem s názvem „Dar lásky“. Cílem této události byla sbírka trvanlivých potravin a oblečení pro lidi bez domova. Sbírka byla předána Mgr. Petru Šimonovi, který pracuje jako vedoucí azylového domu pro lidi bez domova na ulici Bratislavská. Tato akce se konala na naší škole potřetí a můžeme ji hodnotit jako velmi úspěšnou (viz foto). Rádi bychom tuto sbírku zopakovali i v příštím školním roce. Všem, kteří přispěli, patří velké poděkování. Zapsali: Zástupci školního parlamentu