Workshop čtenářské gramotnosti

Jihomoravský kraj od 1. 9. 2020 zahájil projekt Implementace KAP JMK II. Cílem tohoto je především zlepšení systému metodické podpory. Projekt je členěn do několika aktivit. V rámci aktivity KAO4, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti, obdržela naše škola nabídku s možností zúčastnit se workshopů čtenářské gramotnosti. Vybrali jsme si možnost zúčastnit se základního workshopu „Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty“, na který se přihlásilo 36 pedagogů. Protože se semináře mohlo zúčastnit maximálně 6-8 osob, zrealizoval se tento workshop ve škole 3x. Termíny byly několikrát odkládané, z důvodu distanční výuky a nepříznivé epidemiologické situace. Nakonec se workshop uskutečnil v termínech 16., 17. a 21. 12. 2021. Kurz vedl PhDr. Libor Kyncl, který vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ – D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI, nyní pracuje jako lektor, mentor a kouč. Cílem kurzu bylo, seznámit učitele se čtenářskými strategiemi a dovednostmi.

Popsat a předvést učitelům využití metod rozvíjejících u žáků čtenářskou gramotnost. Vycházel z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Učitelé si vyzkoušeli celou škálu metod, jako např. Myšlenkovou mapu, INSERT, Desetiřádkovou pyramidu, Kooperativní bingo, Pyramidu údajů, Ano-ne, Pětilístek. Na závěr dostali praktický úkol, vyzkoušet si některou z těchto metod v rámci svých vyučovacích hodin a poslat lektorovi reflexi z vyučovací hodiny. Workshop měl pozitivní ohlas u všech účastníků, jak u těch, kteří o těchto metodách měli nějaké povědomí, tak u těch, kteří se s těmito metodami setkali poprvé.

Zpracovala: Mgr. Bc. Jana Soudková