Darování krve ve FNUSA

Z historických pramenů je doložené, že pedagogové i žáci Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská se aktivně účastnili dárcovství krve.

Dne 1. 11. 2022 jsme ve spolupráci s FN u sv. Anny na tradici navázali, a zahájily tak oslavy 75. výročí založení školy. Naší snahou bylo získat 75 prvodárců.  Díky dvěma kolům odběru, které se konaly 1. 11. 2022 a 21. 2. 2023 za podpory Ing. Vlastimila Vajdáka a Mgr. Jany Zvěřinové, jsme dosáhli vytyčené mety 75 dárců.

Všem zúčastněným děkujeme za podporu a těšíme se na 2. ročník „Daruj krev pro Jaselskou“, který se bude konat na podzim 2023.

Zapsala: PhDr. Milena Spurná

Dárcovství krve (1. 11. 2022)

Dárcovství krve (21. 2. 2023)

« z 2 »