Literární soutěž – výsledky

Literární soutěž, pořádaná MS ČJL a vedením školy, se v tomto roce konala již po třiadvacáté. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 14 autorů a autorek z řad žáků naší školy – a to nejen z oboru ZL, ale zapojili se i žáci oboru PS. Žáci a žákyně, kteří se soutěže zúčastnili, si vybírali tradičně ze 3 témat.

Již 1. téma se ukázalo být z pohledu pisatelů nejatraktivnější, protože si ho vybralo 9 žáků. Mezi pracemi, které porotu zaujaly, byla i práce Klárky Vlachové z 1LA, jejíž hrdinku zavedl její ztřeštěný nápad až daleko za hranice všedních dnů, na místo, kde najde svou životní lásku – na Island.

Dalšími pracemi, které vzbudily pozornost porotkyň, jsou práce dívek Terezy MENŠÍKOVÉ ze 3L, Sáry ŠACHEROVÉ z 1LA a Báry KYJOVSKÉ ze 4D.

Sářin příběh se odehrává na místě, které všichni moc dobře známe, a to v nedalekém Červeném kostele, jehož tajemství se jedné noci rozhodla odhalit parta přátel.

Bára KYJOVSKÁ se rozhodla vyprávět fantasy příběh o dívce, která zvítězila nad zlem, vyvlékla se z časové smyčky, stala se bílou vlčicí a teď hájí bezpečí nevinných před temnotou lesa.

Laura, hrdinka z příběhu Terezky MENŠÍKOVÉ, se pro změnu vydala hledat duchy a dobrodružství do pařížského podzemí.

Nad nástrahami techniky, konkrétně nad klady a zápory sociálních sítí, uvažovala ve svém textu Anastasia KURUCOVÁ ze 4B.

Poslední téma Zdravotnictví naší budoucnosti bylo zařazeno jako příspěvek k oslavám 75. výročí naší školy. Vybrali si ho celkem 4 žáci.

Všichni autoři předpovídají našemu zdravotnictví skvělou budoucnost. Doufají, jak píše Nikola JAROLÍMOVÁ ze 4B, že za podpory státu naše zdravotnictví využije pro inovaci a zlepšení veškeré péče o pacienty všechny možnosti, které mu nabízí věda, technika, výzkum a již získané zkušenosti.  A také se shodují v názoru, že se ve zdravotnictví lidská síla a přístup nahradit nedá.

1. místo Barbora KYJOVSKÁ (4.D) – knižní poukázka v hodnotě 400 Kč

2. místo Sára SACHEROVÁ (1.LA) a Tereza MENŠÍKOVÁ (3.L) – knižní poukázka v hodnotě 300 Kč

3. místo Klára VLACHOVÁ (1.LA) – knižní poukázka v hodnotě 200 Kč

Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci.

 VŠEM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME!

 Mgr. Opravilová, Mgr.Winklerová a Mgr. Čáslavová za vyučující ČJL