Školní kolo soutěže v psychologii

Dne 22. 2. 2023 proběhlo školní kolo psychologické olympiády na téma: „Jak jsem překonal/a sebe sama.“ Soutěž se konala v odborné učebně psychologie. Své práce představilo 8 žáků ze třetích ročníků oborů praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost.

Výkony žáků hodnotila odborná porota:

PhDr. Jiřina Svobodová

Mgr. Lenka Čadová

Mgr. Dagmar Procházková

Výsledky:

1. místo: Simona Kottssmidová

2. místo: Adam Stříbrský

3. místo: Milan Škrhák

Žákyně, která obsadila 1. místo, bude školu reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 8. března 2023 v budově Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově. Děkujeme všem soutěžícím a jejich učitelům předmětu psychologie. Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.

                                                      Mgr. Dagmar Procházková (předsedkyně MS PSL)