Krajské setkání parlamentů základních a středních škol

Dne 22. 2. 2023 se na Střední škole polytechnické Brno, Jílová konalo Krajské setkání parlamentů základních a středních škol. Shromáždění se zúčastnili zástupci školních parlamentů z 38 škol a též zástupci městského studentského parlamentu z Kyjova. Celkem dorazilo přes 160 účastníků z celého Jihomoravského kraje. Dle slov pořadatelů byl zájem daleko vyšší, ale vzhledem ke kapacitě auly nebylo možné všem vyhovět.

Za náš školní parlament přijela načerpat inspiraci Pavla Procházková ze 3. C, kterou doprovázely koordinátorky Lenka Čermáková a Petra Valovičová. Dále svou přítomností zasedání obohatili i významní hosté, mezi něž patřil například Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, Jiří Nantl, náměstek pana hejtmana, Lucien Rozprým, vedoucí Oddělení prevence a volnočasových aktivit JMK, Veronika Pevná z Centra pro demokratické učení, zástupci Parlamentu dětí a mládeže České republiky a další.

Celý program byl zahájen v 9:30 hodin. Moderátory akce byli dva žáci SŠP Brno, kteří po úvodních slovech spustili soutěž s názvem Náš parlament v 90 sekundách, do které se zapojilo 14 škol. Po skončení soutěže následovaly workshopy, na které byli účastníci rozděleni do čtyř skupin. Žáci byli roztříděni do tří a čtvrtou tvořili pedagogové. Pavlu jsme tedy musely opustit a odebraly jsme se do jednací místnosti, kde na nás už čekali zástupci školního parlamentu ZŠ Masarova, Brno, konkrétně dva žáci, kterým dělaly oporu jejich dvě koordinátorky. Oba zmínění chlapci se shodně jmenovali Filip a provázeli nás značnou částí dopoledního programu. I přes to, že se jednalo o žáky ZŠ, moderátorskou úlohu zvládli na jedničku. S až neuvěřitelnou mírou profesionality, výbornými vyjadřovacími schopnostmi a naprosto přirozeně a bez trémy nám pedagogům představili činnost jejich parlamentu. ZŠ Masarova nebyla vybrána náhodou. Tato škola je konzultačním střediskem Centra pro demokratické učení, díky své vynikající činnosti se stal její parlament inspirací pro další školské parlamenty, a dokonce jeho zástupci získali cenu v celorepublikové soutěži, kde svou aktivitu úspěšně prezentovali na půdě Senátu Parlamentu ČR.

Program Filipa a Filipa doplnili mimo jiné koordinátorka z již zmíněného Centra pro demokratické učení či zástupci z městského studentského parlamentu Kyjova (konkrétně místostarosta města a žák 4. ročníku místního gymnázia). V představení jejich činnosti bylo zajímavé především to, že fungují jako opravdový poradní orgán města. Celý dopolední program nám Filipové zpestřovali tím, že výklad, prezentace a diskuze doplňovali různými aktivizačními metodami. Výsledkem byl velmi pozitivní zážitek. Moderátoři sami na sobě skvěle demonstrovali, nakolik je pro ně členství ve studentském parlamentu přínosné. V obdobném duchu byly představeny i další školské parlamenty. Jejich fungování je též založeno na aktivní participaci samotných žáků, kteří nadšeně plánují, dojednávají a organizují různé akce. Koordinátoři (jak už vychází ze samotného názvu funkce) pouze jejich činnost koordinují a zastávají poradní, nikoli řídící roli. Takové fungování kvitovali především samotní žáci, kteří vyzdvihli fakt, že když uvedou v život vlastní nápady na akce či zlepšení školy úplně sami, dodá jim to větší radost a také sebevědomí. Zdůraznili, že členům přináší aktivní zapojení v parlamentu cenné zkušenosti a dovednosti využitelné v každodenním životě, a to zejména organizační a komunikační, což představuje jednu z klíčových, ale bohužel pozapomínaných funkcí školního parlamentu.

Na závěr zasedání se všichni účastníci opět shromáždili v hlavní aule. Vyhodnotila se soutěž Náš parlament v 90 sekundách. Ceny výhercům předal po krátkém proslovu pan hejtman. Následně byly shrnuty jednotlivé workshopy vybranými zástupci a proběhlo závěrečné jednání.

Celkově bychom setkání zhodnotily velmi kladně. Akce byla výborně organizačně zvládnutá, vybrané prostory nás oslovily svou moderností a vzdušností, moderátoři i účastníci byli přátelští a nadšení pro věc a v neposlední řadě, co se týče obsahu, jsme si odnesly obrovskou míru inspirace, čímž jsme naplnily hlavní cíl této akce.

Sepsaly: Mgr. Lenka Čermáková a Mgr. Petra Valovičová