Sex je náš, když ho znáš

Dne 27. 2. 2023 se první a druhé ročníky zúčastnily programu „Sex je náš, když ho znáš“. Přednášející doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. působí v Sexuologickém ústavu a je také zakladatelkou oddělení somatopsychiky VFN v Praze. Přednáška byla zaměřena na problematiku a rizika aktivního sexuálního života, pohlavně přenosných chorob, nechtěného těhotenství, sexuální kriminality včetně zneužívání nezletilých. Na závěr přednášející otevřeně odpovídala na časté otázky žáků, které se týkaly virtuálního sexu, počtu pohlaví, způsobů partnerských soužití apod. Přednáška zaujala nejen žáky, ale i pedagogický doprovod.

Mgr. Hana Kašparovská