Dobrý skutek

Od poloviny listopadu do poloviny prosince 2019 probíhala na naší škole akce s názvem ,,Dobrý skutek“.

Cílem této události byla sbírka trvanlivých potravin a oblečení pro lidi bez domova. Tato sbírka trvala do 12. prosince 2019 a poté byla předána Mgr. Petru Šimonovi, který pracuje jako vedoucí azylového domu pro lidi bez domova na ulici Bratislavská.

Tato akce se konala na naší škole podruhé a můžeme ji hodnotit jako úspěšnou (viz foto). Rádi bychom tuto sbírku zopakovali i v příštím školním roce.

Všem, kteří přispěli, patří velké poděkování, ať už to byli jednotlivci, skupiny, třídy, pedagogové nebo nepedagogičtí pracovníci.

Zapsali: Zástupci školního parlamentu