Soutěž o nejlepší placku

Dne 23. října 2019 byla na naší škole vyhlášena soutěž o nejlepší placku. Soutěž probíhala od 23. října 2019 do 20. listopadu 2019. Konkurence byla velká. Nakonec jsme se rozhodli, že nebude pouze jedna vítězná placka podle původního plánu, ale že vybereme tři nejlepší placky. Do užšího výběru se probojovaly placky, které vytvořili žáci, jak z oboru zdravotnického lycea, tak i z oboru praktická sestra. Vítěze volili zástupci školního parlamentu (Kristina Hartmanová, Veronika Bartošková), předseda školního parlamentu (Zdeněk Vráblík) a z řad učitelů Mgr. Jaroslav Mikyna. S převahou zvítězil návrh Nikoly Ožvoldíkové z 2.L, na druhém místě se umístila žlutá placka se srdíčkem, kterou vytvořila žákyně z 1.C Sára Tomečková a na třetím místě se umístila žákyně ze třídy 1.D a to Kateřina Machátová. Vítězka se mohla těšit ze sladké odměny v podobě krásného dortu. Ostatní dvě místa byla také sladce odměněna. Ceny byly předány paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Číkovou ve Dvoraně školy (viz foto).

Školní parlament děkuje všem, kteří se zúčastnili této akce a již se těšíme na příští vyhlášení soutěže o nejlepší návrhy na školní placku.

Zapsali: Zástupci školního parlamentu