Dobrý skutek

Od poloviny listopadu do poloviny prosince 2018 na naší škole probíhala akce s názvem ,,Dobrý skutek“. Cílem této události byla sbírka trvanlivých potravin a oblečení pro lidi bez domova. Tato sbírka trvala do 12. 12. 2018 a poté byla předána Mgr. Petru Šimonovi, který pracuje jako vedoucí azylového domu pro lidi bez domova na ulici Bratislavská. I když se tato akce konala na naší škole poprvé, můžeme ji hodnotit jako úspěšnou (viz foto). Rádi bychom tuto sbírku zopakovali i v letošním roce. Všem, kteří přispěli, patří velké poděkování, ať už to byli jednotlivci, skupiny, třídy, pedagogové nebo nepedagogičtí pracovníci. Zapsal: Školní parlament