Nejlépe vyzdobená vánoční učebna

Dne 10. 12. 2018 proběhlo na naší škole hodnocení tříd v soutěži „O nejlepší vánoční výzdobu“. Učebny byly hodnoceny pedagogy (Mgr. Veronika Bartošková, Mgr. Ondřej Otava) a zároveň byli přítomni i zástupci školního parlamentu. Třídy byly hodnoceny podle třech kritérií – celkový dojem, výzdoba třídy, kreativita. Na základě hodnocení provedeného komisí se na prvním místě umístila třída oboru zdravotnický asistent 2.C, učebna č. 54. Druhé místo obsadila třída sociální činnosti 1.S, učebna č. 52 a na třetím místě se umístila třída zdravotnického asistenta 3.C, učebna č. 43. Všem vítězným třídám gratulujeme. Umístěné třídy byly odměněny cenami, které byly předány paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Číkovou v ředitelně školy. Zapsal: Školní parlament