Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 28. 5. 2019 se 13 žáků naší školy zúčastnilo akce s názvem Dopravní soutěž mladých cyklistů. Soutěž pořádá Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Městskou policií Brno a BESIPem. Jednalo se o krajské kolo soutěže. Soutěže se zúčastnilo 16 týmů po 4 soutěžících ve věkovém rozmezí 10-16 let. Závodily v několika disciplínách a nás se týkala disciplína Zásady poskytování první pomoci. Úkolem našich žáků bylo v první řadě namaskovat modely s vybraným zraněním, např. zlomenina nebo krvácení (měly na starosti žákyně 3.A Nela Táborská a Andrea Šrámková, dále pak žákyně 2.B Barbora Ryšavá a Valentýna Špičková), dále zahrát situace vybraného zranění (tím byly pověřeny žákyně 3.L Silva Heldesová, Denisa Valíková, Veronika Šroubková a Aneta Šestáková). Roli hodnotitelů poskytnuté první pomoci dostali žáci 3. B (Jakub Sedlák, Jiří Synek,) a žáci 3. L. (Simona Hrabovská a Vojtěch Karlík). Hlavním koordinátorem hodnotitelů byl žák 3.B Pavel Bistrý. Ze strany organizátorů nám bylo poskytnuto skvělé zázemí i strava. Žáci dostali pití, svačinu i vydatný oběd. Věřím, že organizátoři, kteří naši školu oslovili, byli spokojení. Podle mých informací, by rádi navázali dlouhodobou spolupráci. Vyjádřil se tak Ing. Čížek z firmy AMAVET, který s Vámi jednal i Mgr. Válek z Odboru dopravy Jihomoravského kraje. Předpokládám, že Vás v budoucnu budou kontaktovat. Akce se nám všem velmi líbila. Všichni žáci naši školu výborně reprezentovali a znalosti hodnotitelů první pomoci byly excelentní. Zvlášť bych ale všechny chtěla pochválit za velmi přátelský a empatický přístup k malým soutěžícím. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že velké poděkování za zdar akce patří zejména Mgr. Babákové a Mgr. Vyhňákové, které vybraly správné žáky, připravily pomůcky, naučily maskovaní atd. Já jsem se zúčastnila pouze jako pedagogický dohled. Ráda bych také navrhla všem žákům pochvalu za skvělou reprezentaci školy. Zapsala: Mgr. Lenka Neumanová