Exkurze do věznice Kuřim

Dne 8. dubna jsme se třídou 4.S navštívili v rámci odborné exkurze věznici Kuřim. Po přivítání pracovníky vězeňské služby jsme se přesunuli do společenské místnosti, kde jsme se dozvěděli několik základních informací o věznici a systému věznic v ČR.

Věznice Kuřim je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, kteří byli soudem zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou ve středním a vysokém stupni zabezpečení. Součástí vysokého stupně zabezpečení jsou specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení sexuologického a pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování. Ubytovací kapacita věznice je stanovena na 490 odsouzených se zachováním 4m2. Vězni jsou ubytováni na společných ložnicích s průměrnou kapacitou 10 lůžek, jsou zde však také pokoje pro 2, nebo i 13 odsouzených.
Zabezpečení správného chodu věznice a dodržování zákonných norem zajišťuje 257 zaměstnanců, z nichž je 148 příslušníků ve služebním poměru a 109 občanských pracovníků. Věznice vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených ve středisku hospodářské činnosti, ve svém vlastním provozu a u soukromých firem. Dlouhodobě se zaměstnanost vězňů pohybuje kolem 50 %.

Po teoretickém představení věznice jsme se vydali na prohlídku jednotlivých budov a oddělení. Navštívili jsme ubytovnu odsouzených (střední stupeň zabezpečení; prvověznění odsouzení), oddíl pro výkon kázeňských trestů (tzv. celový systém), specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, jehož hlavní terapeutickou náplní je právě program zaměřený na změnu agresivního a násilného jednání, dále jídelnu odsouzených, výrobní halu (call centrum a výroba palet), učebny a hudebnu.

Zpětná vazba na exkurzi od žáků byla velmi pozitivní. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a po studiu jim byla nabídnuta možnost pracovního zařazení na pozici vychovatel či speciální pedagog.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava