Matematický klokan

V březnu letošního roku se 160 žáků naší školy zúčastnilo soutěže Matematický klokan. Žáci během 70 minut řešili neobvyklé matematické úlohy různých obtížností v několika kategoriích. Žáci 1. a 2. ročníku soutěžili v kategorii Junior, žáci 3. ročníku řešili úlohy v kategorii Student. Pořadatelem Klokana v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Ceny do soutěže byly zakoupeny z příspěvku SRPD.

Za kabinet matematiky Mgr. Eva Floriánová

 

 

NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ ŠKOLNÍHO KOLA MATEMATICKÉHO KLOKANA

KATEGORIE JUNIOR (1. a 2. ročník)

Místo:

Jméno:

Třída:

1.

Tereza Vondálová

2. LA

2.

Tereza Piotrovská

1.LB

3.

Karolína Budská

1.LB

 

KATEGORIE STUDENT (3. ročník)

Místo:

Jméno:

Třída:

1.

Vojtěch Škárek

3.LA

2.

Tereza Pochopová

3.LA

3.

Nikola Grundová

3.LB