Exkurze třídy 3.D do lázní Teplice nad Bečvou

Dne 28. 4. 2023 vyjela třída 3.D do Teplic nad Bečvou. Cílem byla návštěva lázeňského areálu, konkrétně wellness centra umístěného v budově Moravan, jedné ze šesti lázeňských budov.

Lázeňskou léčbu mají rozdělenou pro klienty s komplexní léčbou (indikovanou lékařem) a klienty samoplátce.

Hlavním léčebným prostředkem je minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého, tzv. kyselka, užívaná k rozličným lázeňským procedurám, které byly žákům ukázány vrchní sestrou p. Řepkovou.

Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina prošla trasu s komentovaným výkladem. A co všechno viděli?

Především balneo provoz, jehož součástí byl/a:

 • Plynový bazén obsahující trysky a hřib, aby bublinky plynu stoupaly směrem k hladině, s možností rehabilitačního cvičení.
 • Celotělová vířivka, kterou tvořila vana s obsahem kyselky. Klient se v ní 20 minut koupe,
  pak se zabalí do deky a 20 minut odpočívá na lehátku.
 • Zajímavostí byla suchá masážní vana, což bylo vlastně vodní lůžko, které tvořilo membránu,
  na kterou se klient na 20 minut uloží. Pod membránou se nachází vyhřívaná voda a trysky masírující tělo.  Klienti musí mít pohodlné sportovní oblečení, a naopak nesmí mít žádné ostré předměty, aby membránu neprotrhli.
 • Zábaly v parafínu, rašelině a bahně. Parafín je v podstatě horký olej v plechové vaně. Do něj
  se namáčí pleny, které se následně pokládají na klientova (lékařem indikovaná) místa,
  na ně se přikládá igelit a pak se zabalí do prostěradla a deky. Poté si klienti na 20 minut lehnou na připravená lehátka. Efektem má být především uvolnění svalstva, které je následně ručně rozmasírováno. Rašelina také prohřívá tělo, oproti parafínu obsahuje minerály, které
  se v teplém stavu lépe vstřebávají do organismu.
 • Místnost pro fyzioterapeuty k individuálnímu cvičení s klienty.
 • Vazotrein, přístroj pro klienty s nedostatečným prokrvováním končetin. Tento přístroj vypadal jako velký skleněný rukáv s otvorem na konci. Do otvoru vkládají klienti končetiny, které pevně obklopuje nafukovací manžeta. Přístroj využívá přetlak a podtlak. Efektem je zlepšení prokrvení a hybnosti končetin.
 • Suchá koupel je místnost se třemi lehátky. Klienti se nasoukají do připravených vaků, které
  se nafouknou oxidem uhličitým. Po 20 minutách se procedura ukončí a poté se jim doporučuje fyzická aktivita, např. chůze, aby se oxid do organismu lépe vstřebal.
 • Inhalatoria:

Inhalace vodíku přes kyslíkové brýle. Předtím klienti dvě minuty popíjí vodíkovou vodu. Léčba molekulárním vodíkem má údajně vliv na tzv. „oxidační stres“. Na tuto nerovnováhu vzniklou v důsledku nerovnováhy mezi tvorbou volných kyslíkových a dusíkových radikálů mají vliv faktory vnějšího prostředí, např. stres, infekce, fyzické přetížení, chemické látky aj. Molekulární vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.

Inhalace s klasickou Vincentkou indikované u nemocných s onemocněním srdce, dýchacích cest nebo astmatem se provádí 1× až 3× denně.

 • Mezi další procedury, které lázně nabízí, jsou např. magnetoterapie, lymfodrenážní přístroj nebo lymfodrenáže ruční, klasické masáže, tělocvična s ergometrem, chodníky, orbitrekem nebo horizontálním kolem.
 • Po okolí lázní je klientům nabízena kontrolovaná chůze, tzv. nordic walking.
 • Další zajímavostí byly také plynové injekce. Tyto injekce aplikuje sestra. Klientům se při jednom sezení aplikuje tenkou jehlou do podkoží 6×40 ml ob den, min. po dobu 10 dní. Efektem má být snížení až vymizení bolesti. Indikacemi jsou především nemoci pohybového aparátu.
 • Samoplátci mají možnost využití lávových kamenů, klasických nebo celkových masáží,
  např. s medem aj., sauny, např. finská sauna, parní, suchá nebo vědro odvahy s ledovou vodou. Nemocní s onemocněním srdce musí jejich využití zkonzultovat s lékařem.

Celkově jsou lázně určeny nemocným s onemocněním srdce, obezitou, diabetem, pohybového aparátu apod.

Vzhledem k volnému času se žáci rozhodli navštívit Zbrašovské aragonitové jeskyně. Jedná
se o nejteplejší jeskyně v ČR, uvnitř se nachází stálá teplota kolem 14,5°C. V níže položené části jeskyně se nachází plyn oxid uhličitý, který vytváří plynová jezera. Plyn, jak se žáci dozvěděli, se neustále přelévá, jeho hladina se pohybuje, proto jsou v jeskyni nainstalovaná čidla. Norma je nastavena
na 0,5 až 1 % oxidu uhličitého. Při jejím překročení se zaktivují ventilátory. Jako ukázku měla průvodkyně připravenou svítilnu s knotem, kterou zapálila a po laně spustila do hlubší částí jeskyně. Žáci měli možnost zhlédnout, jak knot zhasne. Tento jev nastal při koncentraci oxidem uhličitým kolem 10 %. Prohlídka jeskynních prostor vyzdobených krápníky, vzniklých pod bývalou hladinou kyselkových jezer trvala cca 50 minut.

Do Teplic se z vlakového nádraží Hranic na Moravě jelo autobusem. Na zpáteční cestu se třída od lázeňského domu k nádraží vydala pěšky, šla podél řeky Bečvy, sadem Čs. legií přes most a nádherným centrem města.

Celkem žáci nachodili cca 12 000 kroků, což je zhruba 9 km.

Organizační zajištění exkurze měla na starosti Mgr. Zuzana Bittnerová a za to jí patří velký dík.

Zpracovala: Mgr. Jana Soudková