Poslední zvonění

V pátek 28. dubna se ve čtvrtých ročnících rozdávalo vysvědčení. S tím se také pojí jedna tradice – poslední zvonění. Čtvrťáci se převlékli do různých kostýmů a s menším či větším rámusem nezřídka doprovázeným reprodukovanou hudbou obcházeli jednotlivé třídy nižších ročníků s cílem vybrat nějaký finanční obnos, který jim zčásti poslouží jako základ pro nezbytné platby spojené s maturitním obdobím. Dle ohlasů některých žáků byla vybraná částka nad jejich očekávání.

Zapsala: Mgr. Barbora Baláková

« z 2 »