Jak se nestát obětí sexuálního násilí

Dne 10. května 2023 se v multikině Velký Špalíček konala přednáška na téma „Jak se nestát obětí sexuálního násilí“, která byla určena pro třetí ročníky. Přednášku vedl pplk. JUDr. Jaromír Badin, MBA, který je uznávaným expertem nejen v oblasti sexuálního násilí. Profesionální přístup a poutavý způsob výkladu společensky citlivé problematiky zaujal všechny posluchače. Pozornost byla zaměřena nejen na oběti sexuálního násilí, ale také další zranitelné skupiny. Žáci se dozvěděli, jak rozpoznat rizikové situace, jakým způsobem se bránit, a také byli seznámeni se základními právy a zákony týkajícími se sexuálního násilí. Řečník zdůraznil nutnost vytváření bezpečných prostředí, která podporují důvěru a poskytují podporu obětem. Na závěr měli možnost posluchači pokládat otázky a vyjadřovat své názory. Přednáška přispěla k osvětě, prevenci a ochraně žáků před sexuálním násilí.

Zapsala: Mgr. Miloslav Živná