Muzeum romské kultury

Žákyně třídy 2S v rámci výuky OVČ navštívily ve dnech 28. 4. a 5. 5. 2023 Muzeum romské kultury v Brně. Navázaly jsme tak na exkurzi v rámci ukrajinských oslav Vánoc. Cílem těchto exkurzí bylo lepší poznání a porozumění kulturám minorit v ČR, protože i z těchto minorit mohou pocházet budoucí klienti našich žákyň. V muzeu jsme absolvovaly programy na téma stereotypy a dějiny Romů a jejich kultury. Součástí byla také beseda se zástupkyní Romů. Programy byly interaktivní, dívky například v expozici hledaly informace, se kterými se spoluúčastnily výkladu průvodkyně. Návštěva muzea, které se nachází na Bratislavské ulici nedaleko Cejlu, se dívkám líbila. K muzeu jsme se dopravily pěšky, i cesta tedy byla zážitkem, zvládly jsme ji v rychlejším tempu za 20 minut.

Zapsala: Ing. Dita Desová