Mensa testování

V úterý dne 2. 11. 2021 se v prostorách školy, v učebně 46 uskutečnilo Mensa testování pod dohledem administrátora Mensy Mgr. Dany Havlové. Testování se zúčastnilo 25 žáků, kteří formou tužka – papír 40 vyplňovali neverbální, kalibrované testy podle věku. Výsledky testování jsou důvěrné a budou sděleny pouze žákům, kteří se na testování přihlásili. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 – 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. Výsledky testování Mensa Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková