Halloween ve škole

Dne 25. 10. 2021 proběhl na naší škole Halloween. Žáci měli možnost dojít v Halloweenské masce, což jim zajistilo imunitu vůči zkoušení a testům na tento den. Byla vysoká účast, s tak velkým počtem Halloweenských masek jsme ani nepočítali. Velmi mile nás to překvapilo. Bylo opravdu těžké vybrat tři nejlepší masky. Nakonec jsme se domluvili, že nebudeme hodnotit jednotlivé masky, ale celou třídu. S převahou zvítězila třída 3L, na druhém místě se umístilo opět zdravotnické lyceum 1LB a na třetím místě se umístily dvě třídy a to obor praktická sestra 2A a 2C. Všichni jsme se společně vyfotili na hřišti školy a všechny Halloweenské masky byly sladce odměněny. Navíc první tři stupně vítězů byly odměněny velkou čokoládou. Školní parlament chce poděkovat všem Halloweenským maskám. Již se můžeme těšit na příští rok, který přinese nové překvapení.