Mikulášská besídka v DS Nopova

Dne 5. 12. 2018 jsme se zúčastnili mikulášské besídky, která se pořádala pro seniory v DS Nopova v Brně. Naše třída vystupovala s 10 písničkami. Klientům jsme zazpívali například: „Půjdem spolu do Betléma; Štěstí, zdraví, pokoj svatý; Veselé vánoční hody“ a další. Nezpívali jsem jen klasické koledy, ale i modernější písničky jako „Vánoce na míru“ od Ewy Farné, „Vánoční“ od Teri Blitzen a Johnyho Mattchety nebo „Cesta“ od skupiny Kryštof. Součástí našeho programu, který jsme měli připravený, byla také píseň „Hallelujah“, kterou zazpívala naše spolužačka Nikča Horčicová. Velkou odměnou pro nás byl potlesk všech zúčastněných, úsměv na tváři seniorů a také pochvala od paní ředitelky DS Nopova, Ing. Čillíkové. Jsme velmi rádi, že jsme mohli seniorům zpříjemnit odpoledne a udělat radost.

Zapsala: Kristýna Košatová (2.S)