Předvánoční setkání se zaměstnanci zdravotnických zařízení

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnilo na naší škole setkání odborných vyučujících s vrchními a staničními sestrami ze zdravotnických a sociálních pracovišť, na kterých probíhá výuka předmětů ošetřování nemocných a péče o klienta. Setkání slavnostně zahájila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková ve vánočně vyzdobené Úprkově dvoraně, která mu dodala slavnostní ráz. Na neformální setkání se dostavily i pozvané náměstkyně ze tří velkých brněnských nemocnic, jmenovitě Mgr. Jana Zvěřinová z Fakultní nemocnice u svaté Anny, Mgr. Erna Mičudová z Fakultní nemocnice Brno a Mgr. Andrea Lišková z Úrazové nemocnice Brno. Velmi bych chtěla poděkovat Mgr. Janě Přibylové a žákům z hudebního kroužku, kteří si připravili krátké, ale velmi pěkné hudební vystoupení. Součástí programu byla také prezentace Mgr. Jany Soudkové, která nás seznámila s výsledky ankety na téma Motivace a demotivace žáků SZŠ pro práci ve zdravotnictví. Výsledky byli natolik zajímavé, že se na toto téma rozvinula krátká, ale velice přínosná debata, které se zúčastnily jak sestry z praxe a náměstkyně ošetřovatelské péče, tak i vyučující naší školy. Zbytek setkání se již odvíjel v neformální předvánočním duchu u kávy a čaje a domácích dobrot, které pro sestry připravily odborné učitelky naší školy. Za to jim všem děkuji. Všechny sestry si na závěr setkání odnesly drobné dárky, které pro ně připravili žáci oboru Sociální činnost. Celé setkání probíhalo v přátelské, uvolněné atmosféře a jsem velmi rády, že se nám podařilo letošním setkáním navázat na dlouholetou tradici, která byla na několik let přerušena. Zapsala: Mgr. Helena Čermáková