Návštěva Mikuláše, čertů a anděla

Ve středu 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Procházeli třídami a v každé z nich nechali předstoupit největší hříšníky před tabuli. Ti museli za doprovodu čertovské kytary a andělské flétny zazpívat koledy. Protože ale hříchy nebyly tak závažné, i čertíci byli laskaví, rozdali sladkosti a v klidu odešli zpět do pekla. Slíbili, že se zastaví zase příští rok a zároveň se omlouvají, že museli z časových důvodu vynechat návštěvu některých tříd (těch nejhodnějších), což hodlají příště samozřejmě napravit:-).

Zapsala: Mgr. Jana Přibylová