Tichý svět neslyšících

Dne 9. 11. 2018 se u nás ve škole uskutečnila odborná přednáška o sluchovém postižení, kterou si pro nás připravila Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková spolu se svou neslyšící kolegyní z organizace Tichý svět. Žáci prvního a druhého ročníku oboru sociální činnost se dozvěděli spoustu nových informací o samotném sluchovém postižení, jeho typech, ale také o metodách komunikace a zásadách správné komunikace s neslyšícími. Tyto znalosti žáci uplatní v předmětu speciální pedagogika nebo na odborných praxích, kam během studia docházejí.

Zapsala: Mgr. Vendula Soldánová