Nedej pokušení šanci

ne 25. 1. 2024 proběhl preventivné program Policie České republiky „Nedej pokušení šanci“. Program je určen žákům prvních ročníků středních škol, protože právě toto období je pro mnohé z nich přelomové a kritické, kdy ze známého prostředí přicházejí do cizího. Často se naváží riziková přátelství a dochází k setkávání s legálními i nelegálními drogami. Projekt je zaměřen na fenomén návykových látek a dopad jejich užívání, neboť v tomto věku jsou zážitky spojené s konzumací drog pro cílovou skupinu mnohdy velmi lákavou životní alternativou. Akce je realizována formou interaktivní besedy s publikem a frontálním přednesem. Nechybí náhled problematiky odborníky (terapeut, psycholog, kriminalista, pracovník OSPOD) a vystoupení bývalých uživatelů drog. Projektem posluchače provází zainteresovaný moderátor, jehož úkolem je studenty aktivně zapojovat do diskuse. Program měl u žáků pozitivní ohlas.

Mgr. Hana Kašparovská