Besedy pro 4. ročníky na Úřadu práce ČR

I v letošním školním roce proběhly tradiční besedy na ÚP ČR pro všechny maturitní ročníky. Žáci se na skupinovém poradenství dozvěděli spoustu praktických informací, například o současné situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR, uplatnění v praxi, možnostech rekvalifikace, problematice vstupu do zaměstnání, seznámení s činností ÚP ČR a možnosti dalšího vzdělávání. Dále se žáci dozvěděli o nejčastějších chybách, kterých se absolventi dopouští, například v situaci, kdy odejdou pracovat do zahraničí. Důležitá byla také informace o tom, do kdy mají absolventi statut studenta a jaké výhody z toho plynou.

Maturantům přejeme úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky a mnoho úspěchů v navazujícím studiu či v novém zaměstnání.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava