Odborná exkurze ve FN Olomouc

Dne 12. 9. 2023 se třída 4. A zúčastnila odborné exkurze do FN Olomouc. Žáci v rámci exkurze navštívili lékárnu FN Olomouc, která poskytuje nejvyšší odbornou úroveň lékárenských služeb. Pod ni také spadají další specializovaná pracoviště, jako například výroba cytostatik nebo příprava vaků s parenterální výživou. Žáci mohli nahlédnout také do skladů, kde se nachází široký sortiment léků nejen s výdejem na recept, ale i pro volný prodej.

Součástí exkurze byla také návštěva II. Interní kliniky gastroenterologie, která je pět let po moderní rekonstrukci. Zde se nacházely přístroje, se kterými se naši studenti setkali poprvé, například elektrický hmoždíř na léky a kolejnicový stropní zvedák.

Ve zbývajícím čase se třída porozhlédla po centru Olomouce a poté je čekala už jen cesta domů. Všem se exkurze líbila a studenti odjížděli s hromadou nových poznatků a zážitků.

Zpracovala: Andrea Borovková 4.A

« z 2 »