Výlet Praha 3.A

V Praze bylo blaze, ale draze. V pondělí 11. 9. 2023 se třída 3. A vypravila do Prahy. Pod nejlepším dohledem paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové, třídní učitelky Mgr. Hanušové a odbornice na Prahu Mgr. Bittnerové jsme si prošli Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Nerudovu ulici, Parlament a Karlův most.

Pod Karlovým mostem jsme si dali rozchod a navštívili pražské restaurace na pozdní oběd. Poté nastala příprava na večerní představení Kytice od Karla Jaromíra Erbena v Národním divadle. Svým výkonem nás oslnili herci František Němec, Jana Preissová, Iva Janžurová, Lucie Polišenská, Anička Fialová, Patrik Děrgel a Igor Orozovič. Nejvíce se nám líbila balada Zlatý kolovrat, Vodník a Svatební košile. Po představení byl rozchod na pozdní večeři a poté návrat do hotelu City Bell.

Po vydatné snídani nás čekala procházka na Vyšehrad. Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze, na skále nad pravým břehem řeky Vltavy na jižním okraji historického města čtvrti Vyšehrad. Zde se nachází i vyšehradský hřbitov, kde jsou pochovány významné osobnosti, např. Milada Horáková, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Božena Němcová nebo Karel Hynek Mácha.

Již na začátku jsme dostali pracovní list, který jsme v průběhu návštěvy Prahy vyplňovali. Po skončení výletu byli vyhodnoceni tři nejlepší znalci Prahy a oceněni sladkou odměnou.

Divadlo se všem moc líbilo a výlet jsme si všichni užili.

Úryvek balady Zlatý kolovrat

Okolo lesa pole lán,

hoj jede, jede z lesa pán,

na vraném bujném jede koni,

vesele podkovičky zvoní,

jede sám a sám.

A před chalupou s koně hop

a na chalupu: klop, klop, klop!

„Hola hej! otevřte mi dvéře,

zbloudil jsem při lovení zvěře,

dejte vody pít!“

Zapsala: Dominika Barešová 3A