Školení BOZP a PO

Dne 8. 9. 2023 proběhlo školení žáků druhých ročníků v pravidlech BOZ a PO. Poté došlo ke školení zaměstnanců školy, kteří mají funkci požárních hlídek v daných patrech školy. Školitelem byl pan Jiří Klement.