Pálení čarodějnic v DS Nopova

Dne 29. 4. 2019 jsme my, žáci 2.S, vyrazili do domova seniorů, abychom klientům udělali krásné odpoledne. Připravili jsme si pět stanovišť, kde měli senioři plnit úkoly. Na stanovišti jako bylo třeba: zapamatování předmětů, poznávání kytiček a zvířat, hádání koření podle vůně a jiné, dostali klienti razítko na svou kartičku. Jakmile měli všechny razítka, dostali diplom. Potom sestřičky rozdávali špekáčky, takže se senioři po náročných stanovištích aspoň trochu posilnili. A tím náš program skončil. Moc jsme si to užili a doufáme, že senioři také. Vypadali, že mají radost a to nás moc potěšilo. Těšíme se na další takovou akci.

Zapsala: Anna Vlková (2S)