Mladí volí do Evropského parlamentu

Dne 30. 4. jsme za doprovodu paní učitelky Mrkosové a dalších učitelů, jako žáci tříd 2.L a 3.L, navštívili městský parlament dětí a mládeže v Brně. Ve větší zasedací místnosti se nám představilo pět kandidátů, kteří letos kandidují do Evropského parlamentu. Byl to Andrej Bóna, Petr Fischer, Olga Sehnalová, Petr Štěpánek a Michael Pascal Večeř. Paní moderátorka kladla otázky a kandidáti na ně jednotlivě odpovídali. Padly tam otázky jako největší problémy Evropské unie, jaká je role České republiky v europarlamentu, jak jsme v europarlamentu jako Česká republika aktivní, co si kandidáti myslí o Brexitu a také, co by jako výherci voleb prosazovali, a co by bylo jejich hlavním tématem k řešení. Na závěr i během diskuze mohli žáci kandidátům klást různé otázky. Tato akce byla velmi zajímavá, objasnila nám téma eurovoleb, seznámila nás s kandidáty a u některých probudila chuť jít volit.

Zapsala: Eliška Máliková (3L)