Studentské volby do Evropského parlamentu 2019

Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 probíhaly na naší škole ve dnech 7. a 9. května. Žáci vybírali z 39 stran, hnutí a koalic. V České republice výsledky v řádném termínu odevzdalo 246 škol, z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných škol (SOŠ) a 22 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 18 758 platných hlasovacích lístků. V Jihomoravském kraji (JMK) se zapojilo celkem 27 škol, z toho 8 gymnázií, 12 SOŠ, 7 SOU. Celkový počet odevzdaných hlasů v Jihomoravském kraji činilo 1492 hlasů. Nejvíce hlasů v JMK získala Česká pirátská strana a to 21,38 %, na druhém místě se umístilo ,,ANO, vytrollíme europarlament“ (10,32 %) a na třetím místě skončila Občanská demokratická strana, která získala 6,30 %. U mladých lidí nejvíce bodovala Česká pirátská strana, která získala nejvíce hlasů ve všech krajích, tak i v zastoupení jednotlivých škol. Na naší škole z celkového počtu 593 žáků, hlasovalo 107 žáků, z toho byly 2 neplatné hlasovací lístky. Volby nanečisto u žáků vyhrálo ,,ANO, vytrollíme europarlament“ s celkovým počtem hlasů 26, za nimi se s větším odstupem umístila Česká pirátská strana (15 hlasů). Třetí v pořadí se umístilo hnutí PRO Zdraví a Sport (9 hlasů). V závěsu skončila koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO (8 hlasů). Hlasování studentů do Evropského parlamentu organizuje projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Školní volby věrně napodobují ty opravdové. Ve škole měli žáci volební místnost s hlasovacími lístky, plentou a urnou (viz foto). Do voleb se hlásili dobrovolně, jedinou podmínkou byl věk nad 15 let. Smyslem voleb bylo zvýšit zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění, a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů. Zapsali: Koordinátoři Školního parlamentu