Přednáška „Jak se efektivně učit“

V pondělí, 3. února 2020, jsme absolvovali přednášku v divadle Bolka Polívky na téma: „Jak se efektivně učit“. Přednášející, Bc. Matěj Krejčí, který se zabývá psychologií, nám představil různé metody, jak se lépe učit a mít přitom nastavené takzvané růstové myšlení, kdy naše chyby a neúspěchy bereme jako zkušenost, která nás posouvá dál. Vysvětlil nám, co je to iluze vědění, jak se jí vyhnout a že metoda opětovného čtení není vždy nejlepší volbou. Pro efektivnější zapamatování učiva je naopak vhodné používat například mnemotechnické pomůcky.

Všichni zúčastnění pozorně poslouchali a aktivně odpovídali na otázky přednášejícího. Přednáška byla zajímavá a přinesla nám spoustu nových informací, které nám budou prospěšné při studiu.

Zapsala: Veronika Pavlíčková (3L)