Profesní diagnostika

V den vydávání pololetního vysvědčení proběhl na naší škole workshop “Profesní diagnostiky” ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, Merhautova, příspěvková organizace a společností Getmore s.r.o.

Workshopu se zúčastnily třídy 4.L a 4.S a skládal ze dvou částí:

Prezentace školy, ve které byla představena škola, její studijní obory pro akademický rok 2020/2021, především obory Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný nutriční terapeut a mnoho dalších. Dále také požadavky na přijetí, možnosti praxe, benefity a studentské organizace. Součástí prezentace bylo také představení školních projektů zaměřených na spolupráci s firemní sférou.

Profesní diagnostiky, kterou si žáci sami vypracovali v prostředí bezplatné digitální aplikace na mobilním telefonu. Diagnostika byla zaměřená na autoevaluaci osobnostních předpokladů, kompetencí a kariérních preferencí a pomáhá žákům s výběrem navazujícího studia či profese. Přímo v prostředí aplikace v přehledné mapě ČR se žákům zobrazily veškeré vyšší odborné školy, vysoké školy a pracovní pozice na trhu práce.

Cílem workshopu bylo kromě profesní diagnostiky také zvýšení informovanosti žáků o navazujícím studiu.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava