Přespolní běh

Dne 27. 9. 2018 se družstvo dívek zúčastnilo středoškolského závodu v přespolním běhu.
Pořadatel: ŠSK při Gymnáziu Brno, Křenová
Místo: Brno – Lužánky

Složení družstva:
Maráková Blanka – 4.L
Oklešťková Kateřina – 3.B
Dudová Natálie – 2.A
Němčanská Tereza – 1.A
Macků Tereza – 1.L

Děvčata se celkově umístila na krásném 5. místě a mezi jednotlivci se Tereza Němčanská umístila na krásném 10. místě. Gratulujeme!!!

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová