Projekt Erasmus +

Od 18. do 22. března 2024 navštívilo naši školu v rámci projektu Erasmus+ šest vyučujících pro odborné předměty ze Střední zdravotnické školy Zvolen ze Slovenska. Cílem návštěvy v rámci tohoto projektu byla výměna zkušeností při výuce odborných předmětů ve škole, ale i na školních pracovištích přímo ve zdravotnických zařízeních. Dvojice slovenských učitelek doprovázela vždy jednoho našeho pedagoga po celou dobu jeho týdenního rozvrhu.

Mgr. Martinu Cahovou doprovázela PhDr. Anna Kamenická a Mgr. Romana Tuhárska, Mgr. Dominiku Babákovou Mgr. Marianna Kurčíková a Mgr. Petra Mužíková a Mgr. Ivu Lambovou PhDr. Xénia Medeková a Mgr. Silvia Rybanská. Slovenské kolegyně navštívily celou řadu odborných pracovišť ve zdravotnických zařízeních. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny na Pekařské byly na II. interní klinice odd. 70 a 71, na I. interní klinice na odd. 49 a v rámci miniexkurzí navštívily interní JIP, diabetologii, dialyzační oddělení a podologii. Ve Fakultní nemocnici Brno měly možnost se seznámit se Všeobecnou interní klinikou oddělení A a Chirurgickou kliniku oddělení C. Měly možnost poznat moderní vybavení pracovišť, seznámit se s novými postupy ošetřovatelské péče i s celou řadou pomůcek, které mají žáci k dispozici. Sledovaly organizaci vyučovací hodiny, samostatnost žáků i práci s dokumentací.

Ve škole nahlédly do všech odborných učeben jednotlivých všeobecných i odborných předmětů. Účastnily se vyučovacích hodin první pomoci, ošetřovatelství teorie i cvičení, psychologie a somatologie. Velmi je překvapila odborná vybavenost učeben didaktickými pomůckami, názornými modely orgánů, obrazy lidského těla a pestrost odborných pomůcek pro výuku ošetřovatelství. V rámci projektu Erasmus + byla kolegyním nabídnuta i prohlídka Centra odborného vzdělávání pro Jihomoravský kraj na naší škole. Mgr. Martina Cahová seznámila kolegyně s vybavením COV, s modelem SUZIE, se simulátory pro nácvik odborných výkonů jako je například cévkování, klyzma, PEG, zavedení nasogastrické sondy, měření krevního tlaku apod…

Celý týden byl uzavřen přátelským posezením s vedením naší školy, při kterém jsme si sdělovaly silné zážitky z praxe a z vyučovacích hodin. Měly jsme možnost analyzovat podobnosti i rozdíly v práci zdravotníků i pedagogů u nás a na Slovensku. Závěrem jsme našim hostům poděkovaly za vzájemnou spolupráci a návštěvu a popřály šťastnou cestu domů a mnoho pozitivní energie do další práce.

Zapsala: Mgr. Iva Lambová, Mgr. Martina Cahová