Exkurze Transfuzní oddělení FN u svaté Anny

Od 25. února do 25. března 2024 proběhly exkurze žáků 2. ročníků oboru praktická sestra, 3. ročníků oboru zdravotnické lyceum a 1. ročníku pomaturitního studia.

Na transfuzním oddělení ve FN USA se žákům vždy věnovaly paní primářka MUDr. Jarmila Celerová a vedoucí laborantka paní Markéta Boleslavová.

Žáci během prohlídky měli možnost zhlédnout celý postup přípravy krevní konzervy od počátečního odběru krve od dárce, přes postupnou separaci krevních elementů a plazmy, až po jejich uskladnění. Získali také důležité a užitečné informace o podmínkách dárcovství krve. Tato exkurze žákům doplnila vědomosti získané při výuce ve škole a názorně propojila teorii s praxí. Věříme, že tyto exkurze budou motivovat naše žáky k dárcovství krve.

Žáci i učitelé, ocenili mimořádně vstřícný přístup ze strany zaměstnanců transfuzního oddělení.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová