Provoz školy a testování od 12. 4. 2021 do odvolání

Vážení rodiče a milí žáci, dle mimořádného patření MZ ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R, výuka na SZŠ Jaselská pokračuje v dosavadním režimu, tedy teoretická výuka žáků ve všech ročnících bude v tomto období opět probíhat distančním způsobem podle platného aktuálního rozvrhu. Praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů, tj. výuka OSN a PKL na pracovištích, bude probíhat prezenčně.

Žáci na praktickém vyučování budou testováni podle tohoto režimu: Žáky 2. a 4. ročníku oboru praktická sestra budou testovat první den praxe vyučující, kteří vedou praxi. Žáky 3. ročníku oboru praktická sestra, kteří jsou na souvislé praxi, otestují zaměstnanci pracoviště, kde žáci pracují. Žáci budou testováni 2x týdně. Žáky 2., 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost testují vyučující, kteří vedou praxi nebo testování zajišťuje sociální zařízení (dle pracoviště). Výsledky testování jsou zasílány do centrální evidence.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů žáků, a to údajů o tom, zda má žák přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.

Tyto údaje budou zpracovávány na základě právního titulu plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Eva Valkounová, Ph.D, kterou můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@sssbrno.cz.


THP pracovníci školy budou od 12. 4. 2021 testováni v pondělí a ve čtvrtek, pedagogičtí pracovníci vedoucí praktické vyučování na pracovišti a pedagogové, kteří vykonávají distanční výuku budou testováni vždy při příchodu do školy.

Testování se netýká těchto vyučujících, THP pracovníků a žáků:
1) pokud jsou min. 14 dní po aplikaci druhé dávky očkování proti covid 19
2) pokud se prokáží, že od pozitivního PCR testu na covid neuběhlo více než 90 dní

Obojí je nutné prokázat potvrzením (očkovací průkazka s daty očkování, test PCR nebo zpráva lékaře).
Pokud vyučující podstoupí test na praxi a následně půjde do školy, je potřeba, aby si nechal vystavit potvrzení o proběhlém negativním testu. To samé platí pro žáky.

Vážení rodiče a milí žáci, prohlédněte si instruktážní video a leták s návodem na testování.

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Výše uvedený popis zajištění organizace výuky a testování platí zatím pouze pro týden od 12. – 16. 4. 2021. V příštím týdnu Vám poskytneme informace o postupu v následujícím období. Rychlý návod na testování – leták

PhDr. Zuzana Číková Ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové organizace Tel. 541 247 112 Mob. 736 625 555
Rubrika: Aktuality