Provoz školy od 19. 4. 2021 – skupinové konzultace

Vážení rodiče a milí žáci,
dle mimořádného patření MZ ze dne 12. dubna 2021 jsou umožněny s účinností od 19. dubna 2021 nad rámec doposud platných výjimek taktéž
skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem i z jiných ročníků středních škol.

  • V jedné skupině může být maximálně 6 žáků a homogenita skupin není vyžadována.
  • Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná. 
  • Konzultace musí proběhnout v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními, účastníci konzultace nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19 a musí podstoupit  antigenní testování (v případě, že se nezletilý žák dostaví na skupinovou konzultaci, pak jeho zákonný zástupce vyslovil souhlas s testováním). Podle mimořádného opatření MZ je přípustné testování žáků výlučně jen antigenními testy poskytnutými školou a provedenými ve škole. Ve škole prováděné testy může nahradit negativní výsledek testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší než 48 hodin nebo doložení potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 v době kratší než 90 dnů (dokládá se potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře).  
  • Pro případ pozitivního výsledku musí nezletilí žáci přinést s sebou na konzultaci písemný souhlas zákonného zástupce, že může žák opustit školu, jinak bude muset žák vyčkat v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
  • Konzultace se uskuteční po předchozí domluvě žáků s vyučujícím. Vedení školy doporučuje plánovat konzultace na půdorysu aktuálně platných rozvrhů vyučovacích hodin jednotlivých tříd.
  • Konzultace slouží zejména ke kvalitní přípravě žáků na blížící se maturitní zkoušky.

PhDr. Zuzana Číková
ředitelka školy

Rubrika: Aktuality